NAT - Neuro Auricular Technique

En behandling vid nacke och axlar och som med lätta
cirkulära rörelser och essentiella oljor får igång energierna i dina nervbanor. Det är oljorna och den
lätta beröringen som gör jobbet. Vi arbetar med att få det autonoma nervsystemet i balans. Att arbeta med
glasstaven på Locus coeruleus (LC) är som att öppna dörren, en inkörsport, till hjärnan.
Glasstaven stimulerar receptorerna. NAT stödjer nervsystemet och oljorna i NAT är så lugnande att
många somnar.